DỊCH VỤ BẢO TRÌ VÀ BẢO HÀNH


I. Mục đích của dịch vụ bảo trì

Mục đích của dịch vụ này là cung cấp cho khách hàng sự tư vấn thông qua điện thoại hoặc hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp nhằm xử lý các sự cố xảy ra đối với hệ thống của khách hàng. Nhằm hướng đến việc bảo vệ cho hệ thống mạng của khách hàng luôn hoạt động thông suốt, NGN CORP. cam kết đem đến cho khách hàng dịch vụ bảo trì chất lượng nhất.

II. Các gói dịch vụ bảo trì

Dịch vụ bảo trì của NGN CORP. được định nghĩa bằng thời gian phục vụ và thời gian đáp ứng như sau:

Gói dịch vụ Thời gian phục vụ (*) Thời gian đáp ứng (**)
8 x 5 x NBD (Bạc) 8 giờ/ngày, 5 ngày/tuần Ngày làm việc kế tiếp
8 x 5 x 4 (Vàng) 8 giờ/ngày, 5 ngày/tuần Trong vòng 4 giờ
24 x 7 x 2 (Kim cương) 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần Trong vòng 2 giờ

( * ) Thời gian phục vụ không bao gồm ngày nghỉ lễ được quy định trong luật lao động Việt Nam

(**) Thời gian đáp ứng được hiểu là khoảng thời gian để nhân viên NGN CORP. đến hiện trường. Trường hợp khách hàng sử dụng gói Vàng và Kim cương ở các quận ngoại thành hoặc tỉnh, thành ngoài Tp. Hồ Chí Minh, thời gian đáp ứng sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp với điều kiện thực tế. Ví dụ:

Nội dung chính của các gói dịch vụ:

Với các gói dịch vụ này, khách hàng được nhiều lợi ích:

III. Quy trình dịch vụ bảo trì của NGN CORP

quytrinhbaotri

Chi tiết hơn về giải pháp và triển khai, xin vui lòng liên hệ NGN Corporation....