GIẢI PHÁP LƯU TRỮ DỮ LIỆU TẬP TRUNG SAN


Đội ngũ kỹ thuật của NGN Corporation đã triển khai thành công giải pháp SAN & VMware, và các ứng dụng CNTT vận hành theo chuẩn clustering/Fail-over tại:

Lưu trữ mạng là một xu thế tất yếu, nếu các tổ chức muốn bảo vệ dữ liệu của mình, chia sẻ dữ liệu của mình một cách tốt nhất. Nếu dữ liệu vẫn chỉ được lưu trữ trên các máy chủ thì việc bảo vệ rất khó khăn. Khi chúng ta sử dụng công nghệ lưu trữ mạng SAN cho phép chúng ta bảo vệ dữ liệu, chia sẻ dữ liệu. Do vậy, các tổ chức đều có nhu cầu về lưu trữ để bảo vệ và chia sẻ dữ liệu của mình.

Dữ liệu, thông tin rất quan trọng. Nhưng lưu trữ, quản lý chúng như thế nào lại là cả một vấn đề? Việc luân chuyển dữ liệu phải đạt ba đúng: đúng dữ liệu, đến đúng nơi, đúng thời điểm và công sức ít nhất. Công nghệ lưu trữ mạng cho phép chúng ta đạt được những mục tiêu đó.

san1

Môi trường SAN

san1

Yêu cầu cho một hệ thống SAN:

Tóm lại, việc thiết kế SAN liên quan đến lựa chọn và xem xét trên rất nhiều phương diện. Một thiết kế tốt không nhất thiết phải thỏa mãn tất cả các yêu cầu trên, nhưng phải đảm bảo được các yêu cầu đặt ra của đơn vị trong mối tương quan với khoản đầu tư bỏ ra cho hệ thống.

Chi tiết hơn về giải pháp và triển khai, xin vui lòng liên hệ NGN Corporation....