TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM - DỊCH VỤ


NGN Corporation - Cung cấp:

product1
 • Hệ thống máy chủ
 • Hệ thống lưu trữ tâp trung ( DAS, NAS, SAN)
 • Hệ thống cáp mạng (Cáp quang, cáp đồng..)
 • Hệ thống tổng đài, contact center
 • Máy tính trạm, máy tính xách tay
 • Thiết bị bảo mật thông dụng và chuyên dụng (Firewall, IDS/IPS…)
 • Thiết bị kết nối mạng viễn thông và CNTT( Switch, Hub, Router, Contact center, DSLAM, NTU, Modem ADSL, Modem GSHDSL, Modem Quang, …)
 • Phần mềm bản quyền
 • Dịch vụ bảo trì, bảo hành hệ thống mạng viễn thông và CNTT

NGN Corporation - Tư vấn, khảo sát, lên giải pháp, thiết kế, triển khai, bảo trì và sửa chữa:

product2
 • Hệ thống hạ tầng mạng viễn thông và công nghệ thông tin dựa trên các sản phẩm mới nhất của các hãng Cisco, IBM, HP, Siemens, AMP, Clipsal, Microsoft, Symantec, Kaspersky, F5, …
 • Hệ thống lưu trữ tập trung như DAS, NAS, SAN
 • Trung tâm tích hợp dữ liệu (Cooperate data center)
 • Trung tâm phục hồi dữ liệu khi có thảm họa xảy ra (Disaster recovery center)
 • Hệ thống bảo mật toàn diện cho mạng máy tính dựa trên các tiêu chuẩn, quy định, quy trình bảo mật và căn cứ pháp lý rõ ràng như:
  • Tiêu chuẩn qui định trong ISO/IEC 27000:2005(E) - Information technology – Security techniques – Information security management systems – Requirements (Công nghệ thông tin – Kỹ thuật bảo mật – Hệ thống quản lý an toàn thông tin – Các yêu cầu).
  • Các hướng dẫn trong ISO/IEC 17799:2005(E) - Information technology – Security techniques – Code of practice for Information security management (Công nghệ thông tin – Kỹ thuật bảo mật – Qui tắc thực tiễn cho Hệ thống quản lý an toàn thông tin).
  • Các giải pháp, khuyến cáo, mô hình và sản phẩm bảo mật của các hãng bảo mật như Cisco, Check Point, Microsoft, Astaro, Kaspersky….
 • Hệ thống ảo hóa:
  • VMWare
  • Microsoft Hyper-V
  • Citrix
 • Các dịch vụ mạng vận hành trên hệ thống hạ tầng CNTT như:
  • LDAP/Directory service
  • DNS, WINS & DHCP service
  • Certificate service
  • Radius service
  • File storage service
  • Web service
  • Antivirus & anti spam system
  • Firewall system
  • IDS/IPS
  • Backup system
  • Email system
  • Database system (SQL, Oracle)
  • IP-PBX system
  • Voice over IP system
  • Video Conferencing system (Hardware & software)